Neurosonografie - MUDr. Hana Sirotková

MUDr. Hana Sirotková
NEUROLOGIE A NEUROSONOGRAFIE s.r.o.
"Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka vnést mnoho dobrého."Christian Morgenstern

NEUROSONOGRAFIE
Cerebrovaskulární poradna
  • sonografie karotických a vertebrálních tepen
  • transkraniální barevná duplexní sonografie
  • Bubble testy k průkazu pravolevých zkratů srdečních u pacientů s četnými ischemiemi na CT či MRI mozku
Preventivní sonografie
  • primární vyšetření pacientů: ohrožení CMP (cévní mozková příhoda), hypertenze, diabetes, obezita, vertigo, tinitus, bolesti hlavy, poruchy zraku
  • sekundární vyšetření pacientů: po CMP, po operačním řešení stenóz karotid
  • preventivní Bubble testy u rizikových povolání či sportů
Rozbor výsledků a konzultace
  • ohledně následné terapie medikamentózní a operačního řešení včetně stentů
  • poradenství ohledně rehabilitační terapie a životního stylu
Spolupráce
  • s ÚVN s oddělením neurochirurgie (operační řešení) a oddělením cévní intervence (aplikace stentů) při řešení stenóz karotid a ostatních cév extra i intrakraniálních
  • s kardiologickým centrem Motol a IKEM při řešení pravolevých zkratů srdečních